Administratieve ondersteuning

Wil je jouw administratie door ons laten verzorgen? Of doe je dit zelf binnen jouw bedrijf en wil je dat wij je hierin ondersteunen?
Afhankelijk van jouw wensen leveren wij voor jou maatwerk.

Samenstellen van jaarrekeningen

De jaarrekening is voor jou een belangrijk document. De cijfers geven je inzicht in het resultaat van jouw bedrijf en van jouw financiële positie. Je ontleent er belangrijke informatie aan voor het maken en eventueel bijstellen van jouw plannen voor de eerstkomende jaren.
Jouw belastingaangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) is op de jaarrekening gebaseerd.

Financiële informatie

Heb je financiering nodig voor de start van je bedrijf? Of uitbreiding van de financiering voor de aankoop van bijvoorbeeld een pand?
Wij verzorgen voor jou financiële rapportages, liquiditeitsbegrotingen etcetera.

Hub Steens
belastingadviseur
hgw.steens@steens-vandenberg.nl

+316 533 74 935
LinkedIn

Dirk van den Berg
accountant
d.vdberg@steens-vandenberg.nl